ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 พ.ย. 60 ทอดผ้าป่าการศึกษา
เวลา 8.30 น.  ตั้งกองผ้าป่า หน้าโรงเรียน
 9.00 น.   แห่ขบวนกองผ้าป่า
11.00 น.  ถวายอาหารพระคุณเจ้า
12.00 น.  ถวายผ้าป่า และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
13.00 น.  ศิษย์เก่าร่วมทำการแข่งขันกีฬา

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
24 พ.ย. 60 กิจกรรมลูกเสือ
เวลา  9.00 น  กองลูกเสือ เนตรนารี  ร่วมกิจกรรมวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามโรงเรียนโกรกพระ
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี งานกิจกรรมนักเรียน
22 พ.ย. 60 นักเรียนม.ปลาย ทัศนศึกษา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  เดินทางเข้าชมพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9
ชุดนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน
21 พ.ย. 60 ผอ.ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ณ สพม.42
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
01 พ.ย. 60 ถึง 20 พ.ย. 60 ยืนเรื่องสอบซ่อมครั้งที่ 1
นักเรียนที่ได้รับผลการเรียนเป็น 0,ร ยื่นเรื่องขอสอบซ่อม
ฝ่ายวิชาการ
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ฝ่ายบริหารวิชาการ
30 ต.ค. 60 ประชุมคณะครูโรงเรียนโกรกพระ
ประชุมครู
ห้องโสตฯ ฝ่ายบริหารงบประมาณ
28 พ.ค. 58 ถึง 29 พ.ค. 58 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
ฝ่ายบริหารงานบุคคล