รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนโกรกพระ
80 หมู่ที่ 4   ตำบลบางมะฝ่อ  อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170
เบอร์โทรศัพท์ 0-56883600
Email : k.p.school@hotmail.co.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :