ติดต่อเรา
โรงเรียนโกรกพระ
80 หมู่ที่ 4   ตำบลบางมะฝ่อ  อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170
เบอร์โทรศัพท์ 0-56883600
Email : k.p.school@hotmail.co.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน