ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 อบรมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย (อ่าน 337) 20 พ.ย. 60
วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ศิษย์เก่าจัดทอดผ้าป่าการศึกษา (อ่าน 351) 20 พ.ย. 60
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (อ่าน 348) 19 ต.ค. 60
ประกาศเปิดภาคเรียนที่1/2560 (อ่าน 399) 03 พ.ค. 60
ประกาศรับสมัครครูภาษาจีน (อ่าน 949) 11 เม.ย. 59
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (อ่าน 603) 18 มี.ค. 59
ปฏิทินวิชาการ (อ่าน 588) 02 มี.ค. 59
ประกาศโรงเรียนโกรกพระ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 646) 01 มี.ค. 59
ประกาศโรงเรียนโกรกพระ เรื่อง ให้ปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 3603) 26 พ.ค. 58